ASUMISPALVELUT

Asumispalveluyksiköt

Ympärivuorokauden tuettu

Taipaletalo

Puupolku 2 A 1
06100 Porvoo
p. 050 414 8368

Ympärivuorokauden tuettu

Tellervokoti

Mannerheiminkatu 25 B
06100 Porvoo
+358 40 560 8746

Päivittäin tuettu

Mariannakoti

Fredrika Runeberginkatu 11
06100 Porvoo
+358 400 582666

Prefix

Tukiasumisen yksikkö

Yhdistyksellä on tukiasuntoja mielenterveyskuntoutujien itsenäiseen asumiseen eri puolilla Porvoota sijaitsevissa kerrostaloissa. Tukiasumiseen sisältyy kotiin vietävä tuki yksilöllisen tarpeen mukaan. Tukea voidaan tarjota myös omissa asunnoissa asuville kuntoutujille. Palveluja ostavan kunnan kanssa tehdään ostopalvelusopimus.

Tiedustelut : Palvelupäällikkö Soile Lääti 050 4007555

Tellervokoti ja Taipaletalo tarjoavat ympäri vuorokauden tuettuja, kuntouttavia asumispalveluja. Mariannakoti on palveluasumisen yksikkö henkilöille, joiden kuntoutuminen ei edellytä ympärivuorokautista tukea. 

Tukiasuntojen asukkaiden tuettua asumista ylläpidetään kunkin asukkaan tarpeiden mukaan. Tukea voi saada myös omassa asunnossaan asuvalle henkilölle. Palveluun tarvitaan oman kotikunnan maksusitoumus.

Asumispalveluyksiköiden perustehtävä on turvallisen ja kuntouttavan asumisen kehittäminen ja ylläpitäminen. Yksiköiden toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaidemme kanssa. Asukkaita pyritään tukemaan ja auttamaan hänen omalla äidinkielellään Turvallinen ilmapiiri auttaa alöytämään itsessään rohkeutta ja voimavaroja itsenäiseen elämään sekä suuntautumaan kodin ulkopuolella toimivaan yhteiskuntaan.

Henkilökunta

Asumispalveluissa työskentelee mielenterveysalan ammattilaisia. Henkilökunnalta vaaditaan vähintään toisen asteen sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä lisäksi vankkaa kokemusta psykiatrisesta työstä. Työntekijältä odotetaan myös ennakkoluulottomuutta ja laajaa näkemystä psykososiaalisesta työstä sekä sitoutumista yhdistyksen arvoihin ja toiminnan viitekehykseen.

Asukkaat

Taloissa asuu aikuisia miehiä ja naisia, eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia, lähes itsenäisiä/paljon tukea tarvitsevia ihmisiä. Ajatuksena on, että lähimmäisen vahvuudet tukevat toisen puutteita. Yhdistävänä tekijänä kaikilla on vakava psykiatrinen sairaus.

Hakeminen asumispalveluihin

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Jokikatu 7 A
06100 Porvoo

Asumispalvelut ja päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille
Itä-Uudellamaalla:
oma koti, vertaistukea, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä – tavoitteena arvokas, oman näköinen elämä.
Label #1
Scroll to Top
Vieritä ylös