Hyvinvointia

mielenterveyskuntoutujille Itä-Uudellamaalla

Asumispalvelut ja päivätoimintaa:
oma koti, vertaistukea, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä – tavoitteena arvokas, oman näköinen elämä.

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:

Yhdistys tuottaa asumispalveluja ja päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille Uudenmaan alueella.

Info Box

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja osallistua uusien kuntouttavien toimintamuotojen kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä avohoidossa olevien mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Jokikatu 7 A
06100 Porvoo

Asumispalvelut ja päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille
Itä-Uudellamaalla:
oma koti, vertaistukea, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä – tavoitteena arvokas, oman näköinen elämä.
Label #1
Scroll to Top